Vordingborg-senderen
Står ved Ørslev. Masten er 320 meter høj og når en højde på 376 meter over havets overflade, da den er placeret på en bakke.
Den er udspændt med stålbarduner.
Masten opsættes i 1987/1988. (06:47)
TV-Nettet i Danmark 3 - Jord må findes.. om Vordingborg-senderen.
(Produceret af Carsten Højholt Hansen, TV Sydsjælland), 2015.
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Gå til Dansk Radio forside