Gå til Dansk Radio forside
Viborg-senderen
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
(Fotos: Dansk Radio, 2015)
Masten er placeret ved Sparkær. Højden på masten er 309 meter.