Gå til Dansk Radio forside
Dansk radio fra Sydamerika

jQuery Back To Top Button by CodexWorld
HCJB
(Heralding Christ Jesus Blessings)
Quito, Ecuador
HJCB "The Voice of the Andes" startede med at sende på spansk med enkelte engelske indslag, 1. juledag 1931. Den første radiosender i Ecuador. Der blev sendt fra en fårestald der var omdannet til et radiostuide. Der blev sendt på 70-meterbåndet med 250 Watts effekt. To unge missionærer; Reuben Larsen og Clarence Jones ville bringe kristne budskaber ud via radioen til mangfoldigheden. Radiostationen er verdens ældste missionssender på kortbølge. HCJB er en selvstændig organisation, der finansieres af foreningens forskellige gøremål samt af frivillige bidrag fra forsamlinger og liggende fra den kristne verden. I 1937 startede det første skandinaviske program på svensk, nogle få gange hver uge.

I 1960'erne startede de danske, norske og finske programmer fra HCJB. Danske programmer havde sendetid på tirsdage og søndage fra kl. 7.30 til kl. 7.45 med genudsendelse igen kl. 18.45 til 19. De var produceret af Danea Radio i Harreskov i Danmark der havde sendetid hos HCJB. Danea Radio sendte også via TWR fra Monaco. Udsendelserne blev sendt som en del af de svenske programmer - torsdage kl. 18.15 til 18.30 på 17885 kHz og fra kl. 20.45 til 21.00 på 17880 og 15325 kHz, med genudsendelse næste morgen kl. 05.45 til 06.00 på 11910, 9645 og 6130 kHz. Udsendelserne ophørte i 1974. Siden 1972 havde der kun været udsendt repriser af gamle udsendelser. Michael Bramming fra Danea fortalte til DX-Fokus i maj 1975; at "responsen fra lyttere i Danmark været meget lille, og de mennesker der er virkelig interesseret i vore udsendelser, i stedet kan få dem på lydbånd fra vor lydbåndtjeneste".

I starten var der ikke mange, der kunne modtage signalet fra Andelsbjergene højt oppe i bjergene nær Ækvator. Men da den første udsendelse på svensk, blev sendt i 1937 fra en ny og kraftig sender på 10 kW, konstrueret af en ingeniør hos HCJB, kunne endnu flere lytte med.

I 1980 blev en 500 kW sender sat i drift. En antennekonstruktion der fyldte lige så meget som et areal svarende til fire fodboldbaner. 80% af jordens befolkning kunne nu modtage signalet. Der blevet også produceret fem udsendelser på dansk, for at finde ud af modtagelsen var god i Danmark. Programmerne blev lavet af Poul Madsen.

Der blev sendt kristne og religiøse programmer rettet mod lyttere i Danmark og resten af Skandinavien på svensk. En meget populær stemme fra HCJB var "Tante Ellen" der startede i 1941, på hendes modersmål, svensk.
Der blev sendt på mange forskellige tidspunkter og frekvenser, f.eks. i 1981 kl. 6.00 til 6.30 på 11900 og 15245 kHz og igen 6.30 til 7.00 på 9760 kHz, og om aftenen kl. 21.00 til 21.30 på 15295, 17790 og 21480 kHz og kl. 22.00 til 22.30 på 17790 kHz.

Programmerne blev aflyttet, var der vished for. Hvert år kom der 3000 lytterbreve fra nordiske lyttere.
HCJB, pausesignal. (01:57)
Den svensksprogede speaker fortæller at Erik Køie fra København, er en af vinderen af et frimæke fra Galapagos, i en konkurrence på HCJB den 26. juli 1995. (01:29)
QSL-kort fra 40-års jubilæet i 1971. Teknikeren er i gang i senderummet.
Buenos Aires
Argentina
Danskere der var emigreret til Argentina, sendte under 2. Verdenskrig, danske radioudsendelser med informationer og nyheder.
Herunder:
HCJB
Buenos Aires
Har du noget fra de danske programmer fra Sydamerika!
Send gerne en mail til Dansk Radio.
QSL-kort
Teknikeren er i gang i senderummet, 1978.>
Den nordiske afdeling på HCJB, havde altid gerne villet sende programmer på dansk, men havde i starten af 1980erne, ingen produktionsgruppe i Danmark. Der blev indledt et forsøg fra maj til december 1981 med Dansk DX Lytter Klub - DDXLK, som sendte DX-programmet - "Radio Panorama", første lørdag i hver måned to gange; kl. 6 og kl. 21.
Programmet på 30 minutter blev produceret af
Stig Hartvig Nielsen og Pablo Tomas Jensen fra DDXLK.
HCJB avancerede afviklingsstudie, 1981.
(Foto: Stig Hartvig Nielsen)