Gå til Dansk Radio forside
Svendborg-senderen
Står ved byen Tved. Oprindelig opført som mast med paraboler monteret, der indgik i en radiokæde mellem landsdelene.
I 1988/89 opføres bygningen til senderen og der påsættes en UHF-antenne til TV 2 Danmark.
Udsendte indtil 31. oktober 2009, TV 2 Danmark til Sydfyn og det Sydfynske Øhav på UHF.
I dag udsendes der DVB-T fra masten, og den bruges også som mobilmast.
(Fotos: Dansk Radio, 2016)
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
1996.
1988.