Gå til Dansk Radio forside
Rangstrup-senderen
Rangstrupmasten på 202 meter stod færdig i juni 1956 og som TV- og radiomast blev den  taget i brug i 1957, som den fjerde TV-sendemast i det nyopbyggede VHF-sendenet. Den sendte TV fra Danmarks Radio på kanal 7. Fra 1983 blev der ligeledes sendt TV SYD fra masten, som et reginoal tv-forsøg til Sønderjylland. Der blev sendt når der ikke var noget på landsprogrammet. Sendemasten er en gittermast, fastspændt med stålbardune. FM-antennerne sidder i 176 meter.

jQuery Back To Top Button by CodexWorld
(Fotos: Dansk Radio, 2010)