Gå til Dansk Radio forside
Dansk radio fra Marokko
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
IBRA Radio
Tanger, Marokko
IBRA Radio (International Broadcast Association) var som en organisation grundlagt af Pinsebevægelsen i Sverige og opererede på kontraktbasis på Radio Afrika Tangers sendefaciliteter. Organisationen IBRA Radio blev etableret i 1955, fordi Pinsekirken, havde planer om at sende radioprogrammer fra udlandet målrettet Sverige, men blev nægtet tilladelse til at sende penge ud af landet, til leje af det nødvendige radioudstyr. I stedet grundlagde de IBRA Radio, som blev finansieret af individuelle medlems gebyrer, en finansieringsmetode, som de svenske myndigheder ikke kunne forhindre. Programmernes indhold var religiøst. De havde kontorer i forskellige lande og også i Danmark.

I 1959 var programmerne på dansk; tirsdag til fredag 19.45 til 20.00 på 32,5 meter, 26,1 meter og 20,2 meterbåndet. Disse nævnte frekvenser, var uden for de tilladte båndområder på det tidspunkt i slutningen af 1950'erne. Lytteren kunne få viden om radiostationens programmer i bladet "Radiokontakt".

Radiostationen stoppede transmissionerne, sammen med alle andre udsendelser fra den internationale zone i Tanger, da Tanger blev en del af Marokko, ved udgangen af 1959.

De danske programmer blev ikke senere genoptaget fra andre stationer, som det var tilfældet med programmer på flere andre sprog.
IBRA-folder, 1958. (tryk for stor)
Danmarks Reklame Radio (DRR)
Danmarks Reklamesender
Tanger, Marokko
Danmarks Reklame Radio (DDR) blev registreret som et firma i 1953 og sendte første gang i januar 1954 på bølgelængden 41,06 meter. Der blev sendt i alt 75 programmer hver aften, rettet mod Danmark, i to timer over to omgange på først på 7305, senere 7330 kHz. Der blev sendt via Radio Tanger Internationals sendemast. Programmerne blev sendt med en spansk sendetilladelse. Første aftenudsendelse var fra kl. 20.00 til 21.00 og igen kl. 22.00 til midnat.

John Handreck som var uddannet radioingeniør, var manden bag DDR, og han koordinerede det fra hans kontor på Rosenørns Allé 58 på Frederiksberg i København. Han sendte breve, spolebånd med de danske radioreklamer og optagelser af teaterforestillinger og revyer. Der blev og sendt grammofonplader ned til Marokko, hvor programmerne blev produceret direkte, af en mand der kunne tale halvdansk/halvsvensk.

DDR havde kontor hos K. T. Jeppesen i Tanger. Han var DRR's lokale repræsentant og var samtidig forretningsmand og konsul for Libera.

Han fik ideen til radiostationen, efter en ferie til Spanien, hvor han havde hørt danske radioreklamer på en lokal radiosender. I første omgang ville John Handreck rejse en kapital på 4 millioner. kr. til at opbygge sin egen sendemast, men han fik et tilbud på at sende fra Radio Tanger Internationals kortbølgesender på 10 kW, der kunne række hjem til Danmark. Udsendelserne som blev sendt direkte, var med gættekonkurrencer, hilsner og musik, præsenteret af en mand i studiet i Tanger, en person med tilnavnet "Skandinaven". Han talte både dansk og svensk, på gebrokken.

Reklamerne der blev sendt mellem det hele, var fra danske firmaer og en dansk sælger forsøgte sig på markedet, og der var en 8 til 10 radioreklamer i hvert program. Men det varede ikke ved. Interessen fra danske firmaer faldt og med manglende indtægter,

Selvom mange - der kom til tider 8000 breve når der var præmieopgaver, lyttede færre til kortbølgeprogrammet hen over foråret 1954, og programmerne fra hans radiosender slog aldrig an hos lytterne.

Statsradiofonien der boede længere nede af Rosenørns Allé 22, lagde sag an mod Danmarks Reklame Radio. De mente at navnet lå få tæt op ad deres og at de næsten havde samme adresse. Men den "store" tabte, og retskendelsen lød på at - Danmarks Reklame Radios navn var fuldt lovligt.

Radiostationen lukkede efter få måneder ned i maj 1954.


Historien om Danmarks Reklame Radio og andre anedoter, fortalt af John Handreck selv til Erik Køie i efteråret 2005 og foråret 2006.
(Sammenklippet og bragt med tilladelse af Erik Køie) (42:44)
"Her er Danmarks Reklame Radio", 29. januar 1954. (00:53)
John Handreck ved hans arbejdsbord og kælderlokalet i 2005, hvor han er 88 år gammel. Her reparerede han elektronik i små og trange rum på Rosenørns Allé 53, Frederiksberg.
I kælderen og i de to vinduer ud mod fortovet (billede herunder), var der fyldt med gammel elektronik, grej og plader - op til loftet.

I 1954 havde Danmarks Reklame Radio kontor og postadresse i hans tidligere værksted, på modsatte side af gaden i nr. 58, i en ejendom på hjørnet af Erik Menveds Vej og Rosenørns Allé, under firmanavnet "Audia Radio Service".

Åbn programmet på en ny fane
(Fotos: Erik Køie, 2005)
Herunder:
Dansk Reklame Radio (DDR)
IBRA Radio
Radio Inter-Africa
Radio Tanger International
QSL-kort fra IBRA Radio til Erik Køie i Odense, 1959.
Radio Africa
Radio Inter-Africa
Radio Eurafrica
Tanger, Marokko
Radio Tanger International
I 1956 kunne lyttere i Danmark på 31 meterbåndet fra kl. 23.00 til 00.00, høre klokkerne fra Københavns Rådhus efterfulgt af denne udmelding på dansk: "Dette er den internationale radiosender i Tanger, der fra vor kortbølgestation i Afrika forsøgsvis sender til danske lyttere, som vi i nær fremtid håber på kunne betjene med daglige udsendelser på dansk". Radio Tanger International testede dagligt på dansk og engelsk på 9485 kHz, og der blev meddelt at modtagelsesrapporter kunne sendes til Bent Demer, St. Kongensgade 42 i København. Transmissionerne varede kun en kort periode og stoppede pludseligt.

Ligesom programmerne i 1954 fra Danmarks Reklame Radio, blev disse også sendt på "Radio Tanger International". Men nu med en kraftigere sender på 20 kW, som var blevet købt fra Radio Africa Tanger. Samme station havde programmer på svensk fra den svenske radioproducent DUX under navnet "DUX Radio". De danske transmissioner lukkede efter en kort periode, mens DUX Radio havde større succes, måske på grund af et større antal lyttere i Sverige end i Danmark.
Radio Africa var navnet på en radiostation der fra 1958 under navnet "Radio Euafrica" senere under navnet "Radio-Inter-Africa, Tanger", sendte på dansk samt seks andre europæiske sprog kl. 12.00 til 15.00 og igen kl. 16.30 til 23.00 på 7126 kHz og 31, 25 og 19 meterbåndet. Programmerne var kommercielle og radiostationen brugte forskellige stationsnavne afhængig af forskellige kriterier, såsom selve programmet, segmentet af lyttere, den anvendte sender osv. Fælles for alle de forskellige navne var, at "Afrika" altid var inkluderet.

Information fra Radio Inter-Africa.
(tryk for stor)
Har du noget fra de danske programmer fra Marokko!
Send gerne en mail til Dansk Radio.