Gå til Dansk Radio forside
Dansk radio fra Island

jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Radio Reykjavik
Útvarp Reykjavík
Island
Den islandske statslige radio- og tv-tjeneste blev oprettet i 1930. Dens kontorer og studier lå i hovedstaden Reykjavik og var placeret i telefon- og radiobygningen i centrum af byen. Den blev drevet udelukkende af staten som en uafhængig institution under undervisningsministeriets kontrol. Den ledes af en generaldirektør og programmerne overvåges af et programråd, der består af fem medlemmer der var valgt af Altinget.

Efter en opfordring fra landsfogederne i Grønland begyndte det danske "Gesandtskab" (ambassade) i Reykjavik at sende udsendelser på dansk i maj 1940, via Radio Reykjavik. Der var tale om en 15 minutters daglig udsendelse og udsendelserne var særligt rettet mod lyttere i Grønland og til danske søfolk i Nordatlanten. Der blev sendt på 207 kc/s svarende til 1107 meter fra en 500 meter høj mast der udsendte med effekt på 100 kW.
Har du noget fra de danske programmer fra Island!
Send gerne en mail til Dansk Radio.