jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Gå til Dansk Radio forside
Herstedvester Radiofonistation

Radio Danmark
Radiofonistationen i Herstedvester - i daglig tale kaldt Københavns Radiofonistation, er opført i 1933 ved Gamle Landevej 42 i Albertslund. Stationsbygningen og tårn er projekteret af Post & Telegrafvæsenet som bygherre. Tårnet er konstrueret og beregnet af Prof. Nøkkentved og Friis-Jespersen, og senderen blev bygget af firmaerne - M. P. Pedersen og Dansk Radio A/S. Tilhørende tjenesteboliger blev opført "funkisstil" til de ansatte, blev opført ved siden af Radiofonistationen.
Herstedvester Radiofonistation blev indviet den 15. januar 1934, efter to års opførelse og var dengang den mest moderne station i Europa og skal udsende programmer fra Statsradiofoniens Kortbølgeafdeling. Placeringen ved Albertslund skulle afløse den gamle Radiofonistation, der sendte fra Tietgensgade inde i centrum af København. Der var rejst en 125 høj træmast, der lignede en miniudgave af Eiffeltårnet. Masten var lavet af Pitch pine (Nordamerikansk fyrretræsart) og samlet med kobbernagler. Der blev sendt på bølgelængden 255 meter med effekt på 10kW, og det var fra en lodret sende-antenne, som blev installeret første gang i Herstedvester.

Fra 1942 øgedes udgangseffekten fra senderen til 20 kW på 1176 kHz som var krystalstyret. Udgangstrinnet blev vandkølet i ét udendørs opført springvand, da en ny kraftigere sender blev sat i drift.

Den 1. oktober 1948 indvier Statsradiofoniens Kortbølgeafdeling en ny kortbølgesender til Danmarks Kortbølgeradio, overværet af kongen (Hans Majestæt Kong Frederik 9.), Statsministeren (Hedtoft), Undervisningsministeren (Frisch) og Folketingets formand (Bomholt). Nu kunne Statsradiofonien høres i hele verden, fra senderen på 50 kW. Senderen var bestilt i 1941, men pga. af krigen, tog det syv år at få den leveret. Udvidelsen kostede samlet 2,7 mill. kr.
Oprindeligt var der kun lavet til at udsende det ene program fra Statsradiofonien, men i forbindelse med at Program 2 skulle åbne den 1. oktober 1951, suppleres med mellembølgesender på 1430 KHz, til denne kanal. Dette var for at give én bedre dækning mod København, som på det tidspunkt ikke var godt nok dækket fra senderen i Kalundborg. Antennen blev retningsbestemt i retning øst, da Skive Radiofonistation sendte på samme frekvens i Nordjylland.

Radio Denmark Shortwave - The Voice Of Denmark med tjenester på spansk og engelsk lukker den 31. december 1969, pga. besparelser i Danmarks Radio.

I 1975 opsættes nye master af jern. Indtil alle de nye master er rejst, er det kun de gamle træmaster der aktive, med antenner rettet mod Grønland og Afrika.

FM-sending overtog helt fra 1983, og mellembølgesenderen blev slukket og antennerne nedtaget i 1989.

Danmarks Kortbølgeradio stopper udsendelserne fra Herstedvester Radiofonistation den 12. februar 1990.
Navnet ændres til Radio Danmark og Danmarks Radio lejer sig ind på den kraftigere sender ved Kvistsøy i Norge, som blev drevet af NRK (Norsk Rikskringkasting) som også herfra udsender Radio Norway International.
Radio Danmarks programmer er nyhedsudsendelser og er en selvstændig redaktion under Radioavisen. Nyhederne der udsendes redigeres efter væsentlighed, men med hovedvægten på danske nyheder eller nyheder, der har relevans og betydning for Danmark og danske interesser. Målet er at tilbyde lyttere uden for Danmark en dansk redigeret, seriøs nyhedsudsendelse med et nationalt og internationalt fuldgyldigt dækkende nyhedsbillede. Hver dag klokken 10:30 dansk tid, går Radio Danmarks første udsendelse i luften. Det sker direkte fra Radiohuset i København. Udsendelsen transmitteres til Norge, hvorfra den sendes videre ud i verden via de norske kortbølgeantenner. Udsendelsen optages samtidig på bånd og genudsendes en gang i timen i forskellige retninger frem til klokken 18:30 dansk tid, hvor den næste nyhedsudsendelse går i luften. Den genudsendes på samme måde frem til næste morgen klokken 10:30. Ved væsentlige begivenheder produceres opdateringsudsendelser (som f. eks. da Danmark vinder EM i fodbold i 1992 - lydklip længere nede). I weekenden bringes specielle nyhedsindslag. Desuden er der den sidste lørdag i måneden servicemagasinet "Stil Ind" med lytterbreve og nyt om Radio Danmark.

Danmarks Radio ophørte med at sende via de norske kortbølgesendere den 31. december 2003.
(Fotos: Dansk Radio, 2016)
Den 125 meter høje træmast kaldt "Eiffeltårnet" i området, var aktiv indtil 1975. (Foto: Radiohistorisk Forening Ringsted)
Sendesalen med senderen og kontrolpulten. (Foto: Teleteknik, 1954)
Den nedlagte Radiofonistation
Gamle Landevej 42, Albertslund.
Stoppede med at udsende Radio Danmark i 1990.
Danmarks Kortbølgeradio sender fra den 1. oktober 1948, med en ny sender på 50 kW fra Herstedvester. Indvielse med speaker og Hans Majestæt Frederik 9. holder tale (uddrag)(01:06)
15. oktober 1934. (Fyens Stiftstidende)
1. oktober 1948. (Overskrift fra Fyens Stiftstidende)
De gamle træmaster for retningsantennerne på 19 meter og 31 meter nedlægges og væltes den 13. marts 1975.
(Smalfilm: Erik Køie) (02:48)
Vejrudsigten til søfarten fra Meteorologisk Institut, udsendes fra kortbølgesenderen i Herstedvester, 1950. (01:29)
50 kW senderen (herover) som internt hed "Palle", var produceret i Schweiz af Brown, Boveri & Cie (BBC).
Den leverede signalet fra Radio Denmark, til den roterbare logaritmiske retningsantenne. Sendeantennen, var den sidste der var i brug fra Herstedvester. Senderen blev ved lukningen af Herstedvester Radiofonistation i 1990, nedtaget og solgt til udlandet.
(Fotos fra Tommy Bay)
Radio Denmark Shortware udsendte sammenlagt 114 DX-Window-programmer om onsdagen, i samarbejde med "Danish Short Wave Club International/Dansk Kortbølgeklub", hvor bl.a. programmer som "Kortbølge Nyt - Short Wave News", "DX-Window Report" og nyt fra "World Radio and TV Handbook" var faste indslag i programmet af 20 minutters varighed.
Ved lukningen i december 1969 kunne man mod at indsende ét "international reply coupon" modtage dette blå -
THOSE WERE THE DAYS! - MEMORY CARD.
Modulations-prøveudsendelse på 19- og 31 meter båndet fra Kortbølgeafdelingen bl.a. med Christian Flagstad, modtaget fra Herstedvester Radiofonistation. (06:06)
Radio Denmark Shortwave udsendte programmet "DX-Window" i perioden fra den 5. november 1967 til den 28. december 1969.
Her ses de fleste fra teamet i toppen af tårnet på Radiohuset ved Worsaaesvej på Frederiksberg i 1967.
Fra venstre - Kaj Bredahl Jørgensen, Anker Petersen, Tor-Henrik Ekblom og Christian Flagstad. (Foto: kb.dk)
DX-Window "Finale" på Radio Denmark. Det sidste program fra studie 12 i Radiohuset, sendt den 28. december 1969. Christian Flagstad og Susanne Jackson er værter. (29:49)
Frekvensoversigt og info om Radio Danmark, 2003. (tryk for stor)
Radio Danmarks sendeplaner, 1990.

QSL-kort underskrevet af Susanne Jackson, 1968.
Udsendelse til Grønland og pausesignal, 1975. (00:54)
Pausesignal og intro, 2002. (00:37)
Pausesignal og intro til den første af tre af de daglige programmer, rettet mod Nordamerika, 1978. (01:47)
Radio Denmark, div. introer til nyhedsprogrammer på forskellige sprog, 2004. (01:23)
Danmarks Kortbølgeradio, pausesignal og intro, 1962. (00:20)
Danmarks Kortbølgeradios samarbejde med Danmarks Kortbølgeklub - fortalt af Anker Petersen, DSWCI.

Danmarks Kortbølgeklub blev oprettet den 18. november 1956 af seks jyske kortbølgelyttere, som valgte dyrlæge Niels Jakob Jensen som formand. De besluttede at udgive et månedsblad ved navn Kortbølgenyt med nyheder om radiofonistationer på kortbølge, indledningsvis på 4 duplikerede A4- sider. På det tidspunkt havde bl.a. følgende internationale radiostationer udsendelser på dansk til Danmark: BBC London, RAI Radiotelevizione Italiana, Radio Canada, Deutschlandfunk (Vesttyskland), Radio Berlin International (Østtyskland), Radio Warszawa, Moskva Radio, Vatikanets Radio og De Forenede Nationers Radio i Geneve.

Klubben fik hurtigt mange danske medlemmer, men antallet af udenlandske medlemmer voksede, så klubben fik efter få år det engelske navn The Danish Shortwave Club International (DSWCI). Samtidig skiftede Kortbølgenyt sit sprog fra dansk til engelsk og sit navn til Shortwave News. I 1970erne toppede medlemstallet med over 800, hvoraf 85% udenlandske medlemmer boede i mere end 45 lande i alle seks kontinenter. DSWCI var dermed verdens mest globale DX-Klub! Klubben blev nedlagt den 31. december 2016 efter 60 års effektiv eksistens, hvor den i alt havde haft 3.786 kortbølgelyttere som medlemmer. Kun to andre har været formænd: Anker Petersen og Carol Feil. En stor del af perioden har Kaj Bredahl Jørgensen været redaktør af klubbladet, som til sidst var på 40 Offset trykte A4 sider.

I efteråret 1967 blev Anker Petersen og Kaj Bredahl Jørgensen inviteret til et møde på Christian Flagstads bopæl efter, at han var kommet hjem fra udstationering på Grønlands Radio i Nuuk. Der aftalte vi at medvirke i et 20 minutters ugentligt radioprogram på engelsk, hvor DSWCI leverede radionyhederne og Christian Flagstad producerede programmet og de musikalske islæt.

Anker Petersen foreslog, at programmet skulle have navnet "DX-Window" som et Vindue ud til den spændende DX-Verden. DX er en betegnelse for Distant Listening. "DX-Window" skulle normalt optages i et af Danmarks Radios studier på Rosenørns Allé hver onsdag aften kl. 19.00 og udsendes den efterfølgende søndag kl. 11.30 på 9520 kHz til Europa fra senderen i Herstedvester. Derefter blev programmet hver uge genudsendt 5 gange i udsendelser til andre verdensdele på 9520 og 15165 kHz.

Det første "DX-Window" blev sendt den 5. november 1967 og det sidste "DX-Window" den 28. december 1969, inden de engelske og spanske udsendelser ophørte fra Danmarks Radio. Dermed havde vi bragt 113 "DX-Windows". Optagelsen af hvert program tog som regel et par timer, når Anker Petersens og Kaj Bredahl Jørgensens læsning af de seneste kortbølgenyheder og tips fra medlemmerne, ofte assisteret af Kortbølgeafdelingens sekretær Susanne Jackson, Torre Ekbloms læsning af de populære Latinamerikanske tips skulle kombineres med Christian Flagstads unikke "swinging music style", så teknikeren havde travlt under hver optagelse. Desuden blev bragt interviews med kendte DX-ere og optagelser af sjældne radiostationer.

"DX-Window" blev det mest populære program blandt engelsktalende lyttere i disse godt to år. Danmarks Radio modtog over 3.000 lytterrapporter, som blev bekræftet med Radioens QSL-kort og et special QSL-kort fra DSWCI.

Navnet "DX-Window" havde bidt sig fast i DSWCI. Så fra 1987 til 1994 udgav klubredaktører i Tyskland og Holland et nyt supplerende trykt kortbølgemagasin med samme navn. Fra 1996 til 2016 udgav DSWCI et digitalt "DX-Window", som hver anden uge blev sendt til klubmedlemmer og andre interesserede via internettet.

Samarbejdet med Danmarks Kortbølgeklub
DSWCI 25 år, sendt på Radio Danmark i programmet "Teknisk Brevkasse" den 10. december 1981. Ét tilbageblik gennem tiden i "The Danish Shortwave Club Internationals historie, fortalt af Kaj Bredahl Jørgensen og klubbens to første formænd - Niels Jacob Jensen og Anker Petersen. Christian Flagstad var vært og producer på "DX-Window" på Radio Denmark, der blev til i ét samarbejde med DSWCI. Programmerne blev lavet i årene 1967 til 1969. Han fortæller i udsendelsen - at det var noget af det bedste radio han har produceret i hans tid på Danmarks Radio. (Produceret af Erik Køie fra Danmarks Radio, Kortbølgeafdelingen). (11:40)
DX-Window "Nytårsprogram" sendt på Radio Denmark den 31. december 1967. Det var det første og eneste "DX-Window" der blev sendt direkte fra Radiohuset på Frederiksberg. Christian Flagstad, Anker Petersen og Tor-Henrik Ekblom er studieværter. Der er interview med kortbølgeafdelingens sekretær Susanne Jackson. (41:14)
QSL-kort, 1959.
Fra venstre - kortbølgeafdelingens sekretær Susanne Jackson, Kaj Bredahl Jørgensen og Tor-Henrik Ekblom.
Med mikrofonen Christian Flagstad og DSWCI-formand Anker Petersen. (Foto: kb.dk)
Kortbølge Nyt, november 1967.
Nu starter "DX-Window" på Radio Denmark.
(tryk for stor)
Kortbølge Nyt, november 1969.
Sidste "DX-Window" sendes på Radio Denmark.
(tryk for stor)
Radio Danmark/Denmark, In og outro, 1996. (00:39)
Radio Danmark - nyheder fra Danmarks Radio til hele verden, 1997.
(00:13)
I tiden før internettet var udbredt, havde DR flg. oplysning om at få sendetiderne i en folder:

"Få en sendeplan tilsendt. Sendeplaner - for sommer og vinter - fås ved henvendelse til Radio Danmark - DR, DK-1999 Frederiksberg C.
Vedlæg om muligt venligst en frankeret svarkuvert.
Den aktuelle sendeplan kan altid høres i Radio Danmarks automatiske telefonsvarer. Der er informationer for sendeafsnit 1, 2 og 3.
Desuden bringes sendeplanerne i Danmarks Radios TEKST-TV, Politiken Weekly, Weekendavisens udlandsudgave, Danmarks Posten, bladet Søfart og en række andre fagblade"
QSL-kort, 1968.
(Foto: Google map)
Åbn programmet i en ny fane
Åbn programmet i en ny fane
Åbn programmet i en ny fane
Erik Køie, radiotekniker ved Danmarks Radio, fortæller om Radio Danmark, kortbølgetjenesten, teknik og små anekdoter med lydklip, fra sit spændende arbejde hos Danmarks Radio i 41 år.
Optaget i 2009, under et arrangement i Audioklubben i København. (48:39)
Åbn foredraget i en ny fane
Erik Køie på hans arbejdsplads i Radiohuset på Frederiksberg, 1999. (Foto: Anker Petersen)
(tryk for stor)
Danmarks Kortbølgeradio 30-års jubilæum, 1. oktober 1978. Sendt på kortbølgeradioen fra Herstedvester. Ib Wiedemann fortæller om starten i 1948.
(Tilrettelagt og bragt med tilladelse af Carsten Wiedemann) (41:00)
Åbn programmet i en ny fane
Kortbølgeminder. Ib Wiedemann fortæller om hans arbejde på kortbølgeradioen, hvor han var med fra starten og blev ansat i juli 1948. Han interviewes af hans søn, radiomedarbejder Carsten Wiedemann.
(Fra Danmarks Kortbølgeradio) (10:53)
Sendeplan fra 1961.
Danmark vinder EM i fodbold i Sverige den 26. juni 1992. Radio Danmarks ordinære programbånd afbrydes og radiomedarbejder Bent Bertramsen (1941-1997), fortæller alene fra studiet i Radiohuset, til de mange danske lyttere i hele verden, om begivenheden der minder om befrielsen efter krigen - hvad angår feststemte mennesker på gaderne. (03:26)
"Her er Danmark / This is Copenhagen Denmark". Vi sender hver aften kl. 20 til kl. 23 - østamerikansk tid. Diverse annoceringer på dansk og engelsk. (01:57)
"Nyhederne" fra Danmarks Radios Kortbølgeprogram oplæst af Anne Stentebjerg den 7. november 1980. (16:25)