Gå til Dansk Radio forside
Hedensted-senderen
Er placeret ved byen Kragelund og er 381 meter høj. Masten er landets næsthøjeste sendemast. Den er udspændt med stålbarduner.

jQuery Back To Top Button by CodexWorld
(Fotos: Dansk Radio, 2011 og 2017)