Gå til Dansk Radio forside
Hadsten-senderen
Står ved byen Lyngå. Opført 1987/1988. Højde på masten er 318 meter.
Udsendte indtil 31. oktober 2009, TV 2 Danmark til Østjylland på UHF kanal 26. I dag udsendes der DVB-T og DAB-signaler fra masten.
(Fotos: Dansk Radio, 2016)
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
1996.