Gå til Dansk Radio forside
Dansk radio fra Fransk Ækvatorialafrika

jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Radio Brazzaville
Et meget eksotisk transmissionssted for programmer på dansk var fra Radio Brazzaville i Fransk Ækvatorialafrika. Det menes, at programmerne på dansk startede allerede under 2. Verdenskrig, men det er ikke klart. Det er dog veldokumenteret, at stationen blev indviet af general Charles de Gaulle i december 1940 som en stemme for det frie Frankrig i Centralafrika. De startede med syv daglige programmer, og af disse var to i morsekode.

I 1949 fremgår de danske programmer første gang på en liste i radiohåndbogen WRH. På det tidspunkt havde de danske og svenske programmer på skiftende onsdage fra kl. 20.30 til 20.45. De danske programmer bestod af "Kolonialeforedrag", musik og "svar på lytterbreve". Fra 1951 sendes også "Programmer på dansk for Danmark og danskere i udlandet".

I 1954 sendes på dansk kl. 20.00 hver 2. uge, udover programmer til Sverige og Holland på frekvensen 9770 kHz.

Programmerne i 1950'erne blev redigeret af en missionær der talte dansk. Han var fransk statsborger, men havde boet mange år i Danmark, hvor han næsten havde lært det danske sprog til perfektion. Han hed Christian Adigard des Gautries. Han åbnede altid programmet med denne meddelelse "Her er Brazzaville, den Franske station i Fransk Ækvatorialafrica. De hører vort program til Danmark og Den Vide Verden".
Christian Adigard des Gautries lavede omkring 1955, programmer sammen med en dansk dame. Hun hed Agnete Coiquil, og hun kom fra Odense i Danmark. Hun afsluttede altid programmerne med at sige: "Godnat lillemor hjemme i Odense!".

De danske programmer indeholdt også mange dybtgående beskrivelser af det naturlige liv i det centralafrikanske område samt om lokalbefolkningens liv.

Fra 1956 nævnes dansk fra Radio Brazzaville ikke mere i oversigterne men Christian Adigard des Gautries fortsatte sit arbejde for Radio Brazzaville.
QSL-kort fra 1955. (fra Niels Jakob Jensen)
Har du noget fra de danske programmer fra Fransk Ækvatorialafrika!
Send gerne en mail til Dansk Radio.
QSL-kort fra 13. juli 1959. Anker Petersen sad i Sorø og lyttede med på radiobølgerne fra Brazzaville.