Dansk radio fra Frankrig
Gå til Dansk Radio forside
France Inter
Paris-Inter

I slutningen af 1950'erne og begyndelsen af 1960'erne havde France Inter et internationalt program kaldet "Hello Europe, This is Paris". Dette program var i luften hver lørdag aften kl. 21.00 til 23.00 på langbølge 164 kHz og på kortbølge 6200 kHz. Programmet indeholdt kulturelle træk og musikalske ønsker fra lyttere og blev annonceret på forskellige europæiske sprog, herunder dansk. Lederen af den danske del var biokemiker Jens Hedegaard. Indslagene på dansk var ret korte, og kunne bl.a. indeholde musik som f.eks. da et dansk studenterkor besøgte Paris og sang i udsendelsen.
Paris

Der blev sendt danske udsendelser fra en sender i Paris under 2. Verdenskrig. Hr. Tscherning var den første daglige leder efterfulgt af Ada Kofoed. Der var en daglig transmission på dansk fra kl. 20.45 til 21.00 på 41 meterbåndet.

Ada Kofoed var også daglig leder af det danske turistkontor i Paris. Programmerne var direkte og produktionen fandt sted i meget primitive lokaler i Paris og var hovedsagelig kulturelle. De indeholdt information om kulturlivet i Paris og Frankrig og også hilsener fra danskere i Paris til slægtninge i Danmark. Den danske emeritus-sognepræst Anker Nyvang der kom til Paris i 1945, bidrog ofte til med at producere programmerne og deltog selv i flere dem.
Herunder:
France Inter
Paris
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Har du noget fra de danske programmer fra Frankrig!
Send gerne en mail til Dansk Radio.