Bygningen, ved bunden af masten, hvor tekniken er placeret.
FM-sendedipoler.
Årsballemasten på Bornholm har en højde på 162 meter og den stod færdig i august 1955 under navnet "FM-station Bornholm", fra 1960 til "Fjernsynsstation Bornholm" i forbindelse med at øen som det sidste sted i landet fik fjernsynsprogrammerne fra Danmnarks Radio TV på VHF.
Udsendte DR TV på K.5, indtil 2009.

(Fotos: Dansk Radio, 2011)
Årsballe-senderen i forgrunden og Rø-senderen, til højre.
I 2006, havde masten, stadig VHF-antennen på toppen. (Foto: Peter Koch)
På Fjernssynsstation Bornholm, hvor signalet fra TV 2 Danmark i Odense, blev modtaget via radiokæde og sendt videre til Rø-senderen.
(Foto: Peter Koch)
Gå til Dansk Radio forside
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
Årsballe-senderen