Gå til Dansk Radio forside
Aabenraa-senderen
jQuery Back To Top Button by CodexWorld
(Fotos: Dansk Radio, 2017)
Masten står ved byen Kassø ved Rødekro.
Den er 320 meter høj og bygget i årene 1987/88 til TV 2 Danmark, som sendte på UHF fra antennen i toppen.