Gå til Dansk Radio forside
Rangstrup-senderen
Rangstrup-senderen er en TV- og radiomast, som blev taget i brug i 1957, som den fjerde TV-sendemast i det nyopbyggede VHF-sendenet, og sendte TV fra Danmarks Radio på kanal 7. Fra 1983 blev der sendt TV SYD fra masten, som forsøg til Sønderjylland. Der blev sendt når der ikke var noget på landsprogrammet. Sendemasten er en gittermast, fastspændt med stålbarduner. Højden på masten er 210 meter. FM-antennerne sidder i 176 meter.

jQuery Back To Top Button by CodexWorld
(Fotos: Dansk Radio, 2010)